Bij Psychologenpraktijk van Haren wordt gekeken naar de mens achter de klachten.

Per juli 2024 is Psychologenpraktijk van Haren volledig gevestigd aan:


Kasteeldijk 3

5367 NA Macharen (Oss)

Psychologenpraktijk van Haren:

"Spanning is wie je denkt te moeten zijn en ontspanning is zijn wie je bent"Loop je vast door spanning? Herken je jezelf als persoon niet meer? Psychologenpraktijk van Haren gaat samen met jou op zoek naar wat jij als mens nodig hebt om te kunnen leven in jouw leven. Dit doen we door de ontstane patronen te onderzoeken en de verbinding met jezelf te herstellen.

Ik ga als psycholoog uit van de kracht van de mens. Ik ga samen met jou op zoek naar de functie van je gedrag. Eigenlijk altijd zie ik dat bepaalde patronen (bijv. moeite met grenzen stellen, perfectionisme/ de lat erg hoog leggen, afweerreacties etc.) in het verleden een functie hebben gehad, maar dat deze later tot klachten kunnen leiden. Als de functie duidelijk is wordt het makkelijker om met een mildere blik naar jezelf te kijken en het geeft duidelijkheid in welke stappen er gezet kunnen worden om de klachten blijvend te verminderen.

Voor informatie en/ of het maken van een afspraak, kun je telefonisch of per mail contact opnemen op:

Tel: 06-21918006

Mail:

info@psychologenpraktijkvanharen.nl


Adres:

Kasteeldijk 3

5367 NA Macharen


Er is bij Psychologenpraktijk van Haren momenteel geen wachtlijst.